בית

"המועצה לבריאות הציבור וקידום הרפואה" היא עמותה רשומה, שהוקמה במטרה לקדם נושאי בריאות ורפואה אשר קיים אינטרס ציבורי משמעותי בהם. במועצה חברים ותומכים אנשי רפואה, מדענים ופעילי ציבור. המועצה היא ארגון ללא מטרות רווח, ואינה קשורה לאף גוף פוליטי/דתי/מסחרי. המועצה מזמינה כל מי שתומך במטרותיה להצטרף אליה ולפעילותה, ושמחה לשתף פעולה ולתמוך באנשים והתארגנויות בעלי מטרות משותפות.

המועצה לבריאות הציבור וקידום הרפואה © 2020